• Какви възможности дава Менторс.БГ?
Менторс.БГ дава възможност на студенти и ученици да се докоснат до специалисти в сферите на политиката, бизнеса, предприемачеството, финансите и ИТ. Чрез платформата ни кандидатите имат реалния шанс да работят с изявени специалисти, от които да черпят знания от “извора” .

• Към кого е насочена програмата и кой може да кандидатства по нея?
Платформата Менторс.БГ е насочена към ученици от 11-12 клас и студенти, като няма възрастово ограничение към студентите.

• Как мога да кандидатствам?
Кандидатстването става чрез попълване на кандидат-формата на сайта ни mentors.bg. Необходими документи са СВ и мотивационно писмо.

• Как се избират кандидатите?
Подборът на кандидатите става посредсвум СВ, мотивация и интервю-събеседване.

• Кои са менторите в програмата?
Менторите в програмата могат да се видят на сайта ни - mentors.bg. Те са специалисти в много различни направления като главно - политика, финанси и предприемачество.

• Мога ли при кандидатстването да заявя кой ментор искам?
Да, може да бъде заявен предпочитан ментор. Това става при формата за кандидатстване, като се попълни полето с предпочитан ментор.

• Какво представлява самaта програма - стаж?
Програмата включва минимум 3 срещи/ разговора с избрания ментор. Има възможност за по-дълго развитие, зависимост от заетостта на дадения ментор и условията на работа.