Професионална визитка на
Игор Стоянов


Игор Стоянов е директор "Софтуерни инженерни изследвания" във VMware, където отговаря за VMware Cloud Orchestration, Compute & Container софтуерни платформи и продукти. Преди това е работил като главен технически архитект за продуктовата линия на Cloud Automation, която управлява автоматизацията на жизнения цикъл на облачните услуги за софтуера, дефиниран от дата-центровете на VMware.


В първите години от кариерата си той работи във влиятелни компании в индустрията като ThoughtWorks, които определят тенденциите в програмирането на XP, Agile, Lean и много други инженерни практики, добре познати днес като Continuous Delivery и DevOps.

Завършил е магистратура по "Компютърни Науки" в Loyola University Chicago в САЩ и бакалавърска степен по "Финансов мениджмънт" в УНСС, София.