Професионална визитка на
Огнян Герджиков


Проф. Огнян Герджиков е роден на 19 март 1946 г. в София. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Специализира във Виенския университет и в Хамбургския институт „Макс Планк". Асистент при проф. Нисим Меворах, а по-късно професор по търговско право в СУ "Св. Климент Охридски". Автор на монографии и десетки статии в областта на търговското право.

На 5 юли 2001 г. е избран за председател на 39-то Народно събрание. Избиран е два пъти за народен представител от листата на НДСВ. Председател на Парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията в 40-то Народно събрание.

На 27 януари 2017 г. е назначен за министър-председател на България в служебното правителство на Румен Радев.

Научните му интереси са в областта на гражданското, търговското и дружествено право и арбитража. Владее немски и руски език.