Добромир Ганев, роден в гр. Бургас, 17 март 1972г.
- Притежава 30 годишен богат управленски опит, както и впечатляваща история в сектор недвижими имоти. Автор на многобройни публикации, статии и интервюта по теми, свързани с индустрията и пазара на недвижими имоти.
- Квалифициран в преговори, бизнес планиране, продажби, управление на активи, статистчески анализи, маркетинг и реклама, търговски техники, управление и др.
- Магистър на Икономически Университет – Варна, специалност Икономика на Индустрията;
- Хоноруван асистент към Катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти" Икономически Университет – Варна;
- Арбитър към Софийски Арбитражен Съд към „Международна Асоциация заПравосъдие и Арбитраж“;
- Преподавател към Национална Академия към НСНИ – дисциплини „Маркетинг в недвижимите имоти“ и „Бизнес преговори“;
- Специализира Международна търговия и бизнес развитие към „Института за спезиализации – Land O Lakes – Mineapolis – St. Paul – USA“;
- През 1993г. година основава ФОРОС и до днес е нейн управител.
- От 1995г. до 1998г. управлява предприятие за производство на млечни продукти „МЛЕККОМ“;
- От 1995г. до 1998г. е в УС на рекламна компания „ФОЛИ АРТ“;
- През 2008г. създава проекта ФОРОС – Франчайзинг;
- През 2009г. основава GVA Sollers Solutions, партньор на глобалната компанията GVA Worldwide, специализирана в сферата на бизнес имотите, консултантска дейност, управление на портфейли от активи и др. От 2013 година компанията осъществява своята дейност под бранда "Sollers Solutions";
- Д. Ганев е Председател на УС на Национално Сдружение Недвижими Имоти от 2018г.;
- Заместник-председател на УС на НСНИ за мандати 2012-2014г., 2014-2016г., и 2016г.-2018г.);
- Председател на УС на Варненска Асоциация Недвижими Имоти два мандата в периода 2002-2005г.;
- Член на Българската Макроикономическа Асоциация;
- Учредител и член на УС на Асоциацията на франчайзите в България;
- Учредител на Национална асоциация за защита на потребителите;
- Член на УС на „Варненската Търговско – Индустриална Камара“ два мандата;
- Създател на „Лайънс клуб“ Варна, част от „Lions International“;
- Председател на спортeн клуб „Beach Tennis Bulgaria Club.